en

Năng lực cung cấp

  • Chúng tôi có khả năng sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn.
  • Mẫu sản phẩm thiết kế để tham khảo theo yêu cầu khách hàng cần từ 7-10 ngày. 
  • Mỗi đơn hàng sản xuất hàng loạt thông thường cần 25-30 ngày.
  • Chúng tôi có hỗ trợ đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.
  • Dịch vụ vận chuyển theo nhu cầu của khách hàng
  • Khách hàng có thể đặt hàng theo tháng, hoặc theo quý theo nhu cầu của mình.