en

An toàn sản xuất và sức khỏe

Công ty TNHH Vinametal luôn đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe cho người làm việc tại nhà máy. Bằng cách trang bị cho công nhân những kiến thức cần thiết về những tác hại ảnh hưởng sức khỏe từ đặc thù công việc.

- Có những biển báo phòng tránh nguy hiểm tại khu vực máy móc.

- Nơi làm việc đủ ánh sáng

- Công nhân đeo bao tay và khẩu trang khi làm việc để tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như phòng tránh các rủi ro về sức khỏe.

- Luôn có đủ các dụng cụ sơ cứu, sơ cứu kịp thời trong trường hợp công nhân bị thương.

- Chỉ đạo công nhân tập dượt phòng cháy chữa cháy với đội công an PCCC 

Một số hình ảnh tập dượt phòng cháy chữa cháy tại công ty Vinametal năm 2018 với cảnh sát phòng cháy chứa cháy tại địa phương:

 

H1_2

Công ty TNHH Vinametal tập dượt PCCC năm 2018

 

H2

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phổ biến công nhân về các nguyên tắc PCCC

 

H5

Cùng tiến hành tập dượt PCCC

 

H6_1

Công nhân thực hiện dập lửa thử nghiệm

 

H8

Các công nhân khác cùng thực hiện thao tác dập lửa

 

H7

Dập lửa thành công 

 

H19

Tiến hành thực hiện những tình huống khác với đội PCCC

 

H15

Cùng tiến hành tình huống tập dượt PCCC khác

 

H16

Với sự chỉ đạo của cảnh sát PCCC

 

Nguồn: Công ty TNHH Vinametal